Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Châu Phi như là một không gian kinh tế mới

Chủ tọa: Ông Mohamed H'Midouche - Giám đốc điều hành, Tập đoàn Inter Africa Capital (Ma-rốc)

Thư ký: Bà Vũ Thị Mỹ Lệ, email: myle310@vnu.edu.vn

Trợ lý kỹ thuật: Ông Nguyễn Thanh Tuấn, email: nguyen.thanhtuan@vnu.edu.vn

Người/ tổ chức tham dự: (theo trật tự thời gian đăng ký)

  • Bà Marlène SAM - Trưởng ban đối ngoại - Trường Đại học Công nghệ Haiti (Haiti)
  • Ông Nguyễn Quang Khai - Nguyên Vụ trưởng Vụ Trung Đông - Châu Phi (Việt Nam)
  • Ông Nguyễn Trung Kiên - Vụ Trung Đông - Châu Phi (Bộ Ngoại giao) (Việt Nam)
  • Bà Lê Kim Quy, Phó Vụ Trưởng Vụ Trung Đông - Châu Phi (Việt Nam)
  • Ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Công ty FDS (Việt Nam)
  • Ông Đoàn Tiến Tài - Học viên Tiến sĩ, Đại học Paris - Saclay (Việt Nam)
  • Ông Julius Selom Attipoe - Đại học Lagos (Nigéria)
  • Ông Benoit Ngom - Chủ tịch Học viện Ngoại giao châu Phi
  • Ông Gérard Doulpanga - Bộ Ngoại giao Tây Phi (Tây Phi)

Danh sách khách mời

dangkyngay