Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Phỏng vấn ứng viên chương trình Thạc sĩ Fintech

Phỏng vấn ứng viên chương trình Thạc sĩ Fintech
Chiều ngày 12/9, IFI đã tổ chức phỏng vấn các ứng viên ứng tuyển vào chương trình Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính và Công nghệ tài chính (Fintech), theo hình thức hybrid.

Hội đồng phỏng vấn gồm các đại diện của trường Đại học Quản trị Normandie (EM Normandie), Cộng hòa Pháp và IFI. Phía trường Đại học Quản trị Normandie có sự tham gia của bà Meena Jafferali - Giám đốc chương trình Thạc sĩ Fintech và ông César Baena - Giám đốc các chương trình Thạc sĩ. Phía IFI có sự tham gia của ông Hồ Tường Vinh - Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo, ông Đào Tùng - Giám đốc chương trình Thạc sĩ Fintech tại Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi phỏng vấn:

2

3

z3717460140210 e586a338dff79d5086527e04e420d937