Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


[Video] Sự kiện và thành tựu tiêu biểu của ĐHQGHN năm 2021

Năm 2021, mặc dù chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19, song ĐHQGHN xác định thực hiện tốt mục tiêu kép của Chính phủ, vừa phòng chống dịch bệnh vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Cổng Thông tin điện tử ĐHQGHN trân trọng giới thiệu các sự kiện và thành tựu tiêu biểu của ĐHQGHN trong năm vừa qua trên các lĩnh vực công tác.

 

Tác giả bài viết: VNU Media