Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Chúc mừng ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Ni-giê

Chúc mừng ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Ni-giê
Ngày 3 tháng 8 năm 2020 kỷ niệm 60 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Ni-giê. Nhân dịp này, Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), TS. Ngô Tự Lập và đội ngũ cán bộ IFI xin gửi lời chúc mừng tới các bạn học viên và nước Cộng hòa Ni-giê!

Với sự tham gia của học viên Ni-giê, đoạn video ngắn dưới đây sẽ giới thiệu một số thông tin và hình ảnh về đất nước rộng lớn này.