Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Bài giảng « Mạng không dây ad-hoc »

   Theo lời mời của IFI, giáo sư Anthony Busson trường Đại học Claude Bernard Lyon 1 (Pháp) sẽ có các bài giảng « Mạng không dây ad-hoc » cho...
  

Theo lời mời của IFI, giáo sư Anthony Busson trường Đại học Claude Bernard Lyon 1 (Pháp) sẽ có các bài giảng « Mạng không dây ad-hoc » cho sinh viên lớp Master 2 chuyên ngành "Truyền dữ liệu & Mạng máy tính" từ ngày 22 tháng 10 đến mùng 1 tháng 11 năm 2012.


Nhiệt liệt chào đón giáo sư Anthony Busson!