Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Các bài giảng « Suy luận và không chắc chắn » và « Kỹ nghệ hệ thống tương tác »

Theo lời mời của Viện Tin học Pháp ngữ (IFI), thầy Benoit Gaudou trường Đại học Toulouse 2 (Pháp) sang giảng dạy môn « Suy luận và không chắc chắn » cho lớp Master 2, chuyên ngành...

Theo lời mời của Viện Tin học Pháp ngữ (IFI), thầy Benoit Gaudou trường Đại học Toulouse 2 (Pháp) sang giảng dạy môn « Suy luận và không chắc chắn » cho lớp Master 2, chuyên ngành « Hệ thống thông minh và Đa phương tiện » tại IFI từ ngày 22/10 đến ngày mùng 5/11/2012.


Cô Armelle Prigent và thầy Monsieur Arnaud Revel, trường Đại học La Rochelle (Pháp) cũng theo lời mời của IFI sẽ sang giảng dạy môn « Kỹ nghệ hệ thống tương tác » tại IFI từ ngày 29/10/2012 đến ngày mùng 7/11/2012.


Nhiệt liệt chào đón các thầy cô tại Viện Tin học Pháp ngữ.