Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Chào mừng Khai giảng năm học 2014-2015 Viện Tin học Pháp ngữ

Thứ ba ngày 18/11/2014, Viện Tin học Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-IFI) đã tổ chức trọng thể lễ khai giảng năm học 2014-2015
Trong năm học này tổng số học viên của 3 khóa lên tới 60, quy tụ đại diện của 10 quốc gia khác nhau: Al-gê-ri, Bê-nanh, Ca-mơ-run, Burkina Faso, CHDC Công-gô, Haïti, Sê-nê-gal, Lào, Thái Lan và Việt Nam.

 

IMG 7781

IMG 7812