Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Lịch bảo vệ luận văn đợt 4 của học viên khóa 18 Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Chiều ngày 23/12/2015, tại Phòng họp của IFI, tầng 2, Nhà C3, 02 học viên thuộc chuyên ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính khóa 18 Thạc sĩ Công nghệ thông tin sẽ bảo vệ luận văn cuối khóa học.

Hai học viên thuộc chuyên ngành Hệ thống thông minh và đa phương tiện khóa 18 Thạc sĩ Công nghệ thông tin có tên dưới đây sẽ bảo vệ luận văn cuối khóa học:

1. Học viên Lê Thị Hiền, quốc tịch Việt Nam

Đề tài luận văn : Nghiên cứu và tích hợp các mẫu chuyển động của người đị bộ vào một hệ mô phỏng đa tác tử

2. Học viên Senthavong Chanthala, quốc tịch Lào

Đề tài luận văn: Hệ thống thư tín điện tử kích thước lớn trên đám mây điện toán