Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Lịch bảo vệ luận văn đợt 5 của học viên khóa 18 Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Chiều ngày 30/05/2016, tại Phòng họp của IFI, tầng 2, Nhà C3, 02 học viên khóa 18 Thạc sĩ Công nghệ thông tin sẽ bảo vệ luận văn cuối khóa học.

Hai học viên thuộc chuyên ngành Hệ thống thông minh và đa phương tiện và Truyền dữ liệu và Mạng máy tính khóa 18 Thạc sĩ Công nghệ thông tin có tên dưới đây sẽ bảo vệ luận văn cuối khóa học:

1. Học viên Dương Minh Đức

Đề tài luận văn : Khai phá đồ thị thuộc tính linh hoạt – Phát hiện hiện tượng tuần hoàn và đột biến

2. Học viên Vũ Viết Minh

Đề tài luận văn: Thiết lập một thuật toán học tự động các chỉ số phục vụ cho phân loại ảnh bán tự động và tương tác