Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Master 2 chuyên ngành Hệ thống thông minh & Đa phương tiện

Viện Tin học Pháp ngữ Master 2 chuyên ngành Hệ thống thông minh & Đa phương tiện   Phụ trách chuyên ngành : Hồ Tường Vinh Lời mở đầuHọc viên theo học chuyên ngành này,...

Viện Tin học Pháp ngữ

Master 2 chuyên ngành Hệ thống thông minh & Đa phương tiện

 

Phụ trách chuyên ngành : Hồ Tường Vinh

Lời mở đầu

Học viên theo học chuyên ngành này, ngoài việc sẽ được cấp bằng của Đại học Quốc Gia Hà Nội, nếu được tuyển chọn vào chương trình bằng kép thì sẽ được cấp thêm bằng của Đại học La Rochelle (Pháp).


Chuyên ngành bao gồm hai học kỳ như sau :
  • học kỳ 1 (tháng 11-tháng 1) : các môn lý thuyết
  • học kỳ 2 (tháng 3-tháng 8) : thực tập tốt nghiệp

Danh sách các môn khoa học

 

Học phần cơ sở
Hiện thực ảo và tăng cường
Thị giác máy tính
Tương tác người - máy
Công nghệ hệ thống tương tác
Nhận dạng
Mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống phức tạp
Đánh chỉ mục các tài liệu đa phương tiện
Học máy
Suy luận và Không chắc chắn
Nghiên cứu tổng hợp tài liệu
LUẬN VĂN (5-6 thang)


Để hoàn thành chương trình học này, bạn có thể tham khảo danh sách các học phần bổ sung cho Master 1 & 2.