Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Học bổng AUF dành cho chương trình thạc sỹ Công nghệ thông tin của IFI năm học 2018-2020

Các chương trình thạc sỹ Công nghệ thông tin của Viện Quốc tế Pháp ngữ - IFI nằm trong danh sách các khóa học được Tổ chức Đại học Pháp ngữ - AUF khu vực châu Á – Thái Bình Dương cấp học bổng cho năm học 2018-2020.

Thời hạn đăng ký hồ sơ trực tuyến: ngày 31 tháng 7 năm 2018.

1. Học bổng châu Á - Thái Bình Dương dành cho trình độ thạc sỹ (có hỗ trợ đi lại) dành cho sinh viên pháp ngữ theo học khóa học bằng tiếng Pháp trình độ thạc sỹ tại một đất nước khác trong khu vực.

Học bổng bao gồm: vé máy bay khứ hồi, hỗ trợ ban đầu 150$ khi nhập học, hỗ trợ sinh hoạt 250$/tháng, bảo hiểm (bệnh tật, tai nạn, hồi hương)…

Thông tin chi tiết :

https://www.auf.org/asie-pacifique/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-candidatures-allocation-regionale-de-niveau-master-avec-mobilite-annee-2018-2019/

2. Học bổng châu Á - Thái Bình Dương dành cho trình độ thạc sỹ (trong nước) dành cho sinh viên pháp ngữ theo học khóa học bằng tiếng Pháp trình độ thạc sỹ tại chính đất nước mà sinh viên mang quốc tịch.

Học bổng hàng năm được cấp bởi hội đồng tuyển chọn hồ sơ với 2 mức: mức A giá trị 1500$ hoặc mức B giá trị 750$.

Thông tin chi tiết :

https://www.auf.org/asie-pacifique/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-candidatures-allocation-regionale-de-niveau-master-sans-mobilite-annee-2018-2019/

logo5mau fr 1