Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Hội thảo nghiên cứu tại IFI ngày 16/5/2013

Tuần này, thứ Năm ngày 16/5/2013 tại IFI sẽ diễn ra buổi hội thảo nghiên cứu do diễn giả David Lapetina trình bày + Ngày: Thứ Năm ngày 16/5/2013 + Thời gian: lúc 14h + Địa điểm: Hội trường IFI +...

Tuần này, thứ Năm ngày 16/5/2013 tại IFI sẽ diễn ra buổi hội thảo nghiên cứu do diễn giả David Lapetina trình bày


+ Ngày: Thứ Năm ngày 16/5/2013

+ Thời gian: lúc 14h

+ Địa điểm: Hội trường IFI

+ Trình bày: diễn giả David Lapetina

+ Chủ đề: EBX5 Add-on for Matching


Thông tin chi tiết xem tại: http://www.orchestranetworks.com/

Bài trình bày có thể tra cứu tại trang Moodle của IFI.

Rất mong các bạn nhiệt tình tham gia!