Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Thuyết trình: Nhà hát lớn Hà Nội trong tiến trình hiện đại hóa sân khấu Việt Nam đầu thế kỷ XX

Buổi Thuyết trình khoa học "Nhà hát lớn Hà Nội trong tiến trình hiện đại hóa sân khấu Việt Nam đầu thế kỷ XX" sẽ được Viện Quốc tế Pháp ngữ tổ chức vào ngày 29/6/2016. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Dự án "Số hóa di sản văn hóa" do Viện Quốc tế Pháp ngữ triển khai. Diễn giả là PGS.TS. Corinne Flicker đến từ Đại học Aix-Marseille, Cộng hòa Pháp.

Thời gian: 15h00 thứ tư ngày 29/6/2016

Địa điểm: Hội trường Vũ Đình Liên, Khoa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin chi tiết tại đây Giấy mờiTóm tắt nội dung hội thảo.

Vào cửa tự do.