Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Các sự kiện thường niên

Cuộc thi hát Quốc ca sinh viên quốc tế 

Cuộc thi hát Quốc ca sinh viên quốc tế lần thứ hai 2020
Cuộc thi hát Quốc ca sinh viên quốc tế lần thứ hai 2020

Cuộc thi Làm phim ngắn kỹ thuật số màn ảnh dọc

Cuộc thi làm phim ngắn KTS màn ảnh dọc lần hai 2020
Cuộc thi làm phim ngắn KTS màn ảnh dọc lần hai 2020

Cuộc thi Slam thơ