Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Ra mắt ấn phẩm FAP tháng 11/2017

Ra mắt ấn phẩm FAP tháng 11/2017
Ấn phẩm "Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á Thái Bình Dương" đã được hoàn thành và xuất bản, buổi lễ ra mắt ấn phẩm sẽ được tổ chức ở cả Việt Nam và Pháp. Ngày 08/11/2017, ấn phẩm được ra mặt tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội-L'Espace và tại Marseille, Cộng hòa Pháp vào ngày 15/11/2017.

Số đầu tiên ra mắt:
*  18h00 thứ 4, ngày 08/11/2017 tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội-L'Espace
    Địa chỉ: 24-26 Tràng Tiền, Hà Nội


* Ngày 15/11/2017 tại Đại học Aix-Marseille, Cộng hòa Pháp

 

Liên hệ:

             Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á - Thái Bình Dương

              Viện Quốc tế Pháp ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội;

             Địa chỉ: Nhà E5, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

             Email: fap@ifi.edu.vn

             Tel: +84 (024) 37 450 173