Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Chuyến thăm IFI của đại diện Đại học Công giáo Louvain

  Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Thái tử Vương quốc Bỉ Philippe, ngày 12 tháng 3 năm 2012, Hiệu trưởng phụ trách giảng dạy và đào tạo, ông Vincent Wertz và...


 

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Thái tử Vương quốc Bỉ Philippe, ngày 12 tháng 3 năm 2012, Hiệu trưởng phụ trách giảng dạy và đào tạo, ông Vincent Wertz và ông Christian Duqué, Phụ trách hành chính và quan hệ quốc tế trường Đại học công giáo Louvain (UCL) đã có buổi làm việc với ban giám đốc IFI. Đi cùng đoàn làm việc của Bỉ còn có đại diện Wallonie-Bruxelles International tại Việt Nam, bà Solange de Harlez. Cuộc họp đề cập đến việc củng cố quan hệ hợp tác giữa UCL và IFI và các phương tiện cần triển khai để đảm bảo tài chính cho quan hệ hợp tác giữa hai bên.

.