Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Kỳ thi lần thứ 40 về thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

Ngày 26/5/2019, Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN tổ chức thành công kỳ thi chứng chỉ ứng dụng CNTT lần thứ 40. Kỳ thi do Viện tổ chức dành cho sinh viên năm cuối, sinh viên tại chức, học viên liên thông, học viên văn bằng 2, cán bộ, bác sĩ, y sĩ, huấn luyện viên, thư viện viên, công chức, giáo viên, giảng viên và các đối tượng khác có nhu cầu.

 

MỘT SỐ LƯU Ý CHUNG:

1. Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về Chuẩn yêu cầu kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin hiện nay gồm 2 mức độ:

- Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (6 module)

- Kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao (9 module)

2. Thông tin cần biết về chứng chỉ ứng dụng CNTT

- Theo quy định hiện hành đối với người tham gia tuyển dụng mới, thi chuyển ngạch, bậc…; xếp hạng chức danh nghề nghiệp đối với cán bộ công chức, viên chức thì cần phải đáp ứng điều kiện là “có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản hoặc nâng cao” tùy theo nơi tuyển dụng hoặc vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp.

- Đối với những người chưa đáp ứng yêu cầu quy định về chuẩn CNTT phải có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

2.1. Nội dung thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

- Hội đồng thi sẽ có hệ thống máy tính được kết nối mạng LAN và 01 máy chủ.

- Nội dung thi sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản  gồm 2 bài thi.

+ Bài thi trắc nghiệm trong 30 phút: Người dự thi phải làm bài thi trực tiếp trên máy tính, câu hỏi do phần mềm tạo ra từ ngân hàng câu hỏi và được chấm tự động (Ngân hàng có ít nhất 700 câu hỏi đảm bảo chuẩn của 6 module). Phần mềm thi sẽ có đồng hồ đếm ngược, hết thời gian làm bài sẽ tự động khóa và hiển thị điểm số bài thi.

Thi thực hành gồm 90 phút và lưu bài thi trong phần mềm thi (Thí sinh nộp file cho Ban Chấm thi thông qua phần mềm, máy chủ).

 2.2. Nội dung thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao

- Đối tượng dự thi: Là người đã có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo chuẩn quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

- Hội đồng thi sẽ có hệ thống máy tính được kết nối mạng LAN và 01 máy chủ.

- Nội dung thi sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao gồm 2 bài thi.

+ Bài thi trắc nghiệm trong 30 phút: Người dự thi phải làm bài thi trực tiếp trên máy tính, câu hỏi do phần mềm tạo ra từ ngân hàng câu hỏi và được chấm tự động (Ngân hàng có ít nhất tối thiểu 150 câu hỏi/module, theo chuẩn của 9 module). Phần mềm thi sẽ có đồng hồ đếm ngược, hết thời gian làm bài sẽ tự động khóa và hiển thị điểm số bài thi.

Thi thực hành trong 90 phút, làm bài thi và lưu trên phần mềm(Thí sinh nộp file cho Ban Chấm thi thông qua phần mềm, máy chủ).

3. Hồ sơ đăng ký bao gồm: 

- Đơn đăng kí học ôn và dự thi (theo mẫu);

- Bản sao một trong các giấy tờ: CMND, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh kèm theo 01 giấy tờ có ảnh đóng dấu giáp lai;

- Hai (02) ảnh 4 x 6 cm (theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân được chụp không quá 6 tháng trước ngày đăng ký dự thi, mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh).

4. Địa điểm nhận hồ sơ: 

Trung tâm Quản lý đào tạo và bồi dưỡng, Viện Quốc tế Pháp ngữ - Phòng 203, Nhà C3, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 024.37549505 hoặc 089 959 8989

- Đăng ký ôn tập, thi, nhận thông tin trực tuyến các kì thi tại đây: Đăng ký

5. Trích dẫn các văn bản quy định của các lĩnh vực về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp yêu cầu phải có chứng chỉ ứng dụng CNTT quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT:

- Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;

- Thông tư liên tịch số 20212223/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 giữa Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp mầm non; tiểu học công lập; trung học cơ sở công lập; trung học phổ thông công lập;

- Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức hành chính;

- Thông  tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 giữa Bộ Nội vụ và Bộ Y tế về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ; Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược;

- Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 giữa Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;

- Thông tư số 18/2016/TT-BCA ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân;

- Các văn bản lĩnh vực lao động, lưu trữ, Nông nghiệp, Tài nguyên môi trường, Văn hóa, thể thao và du lịch…

Trân trọng thông báo./.