Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


[Tuyển dự án] Đợt sơ tuyển tháng 03/2020 - Dự án khả thi để đầu tư vốn

[Tuyển dự án] Đợt sơ tuyển tháng 03/2020 - Dự án khả thi để đầu tư vốn
Căn cứ vào yêu cầu tìm kiếm Dự án để đầu tư từ các đối tác của IFI, 3i trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân đang có dự án khả thi để kêu gọi vốn đầu tư, tham dự sơ tuyển tháng 03/2020.

 

Vòng sơ tuyển sẽ chọn ra các Dự án đủ tiêu chuẩn để thuyết trình và gọi vốn trực tiếp trước nhà đầu tư.

Tải mẫu đăng ký hồ sơ tại đây

3i là đơn vị trực thuộc IFI, có nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh của đơn vị khởi nghiệp/ doanh nghiệp theo định hướng phát triển thông minh, bền vững trên 3 tiêu chí: Công nghệ thông minh, Giải pháp thông minh, Định hướng thân thiện môi trường. Khách hàng của 3i bao gồm: các đơn vị khởi nghiệp, các đơn vị lập nghiệp, các tổ chức và cá nhân tìm kiếm và hỗ trợ khởi nghiệp và các nhà đầu tư