Viện Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Hội thảo quốc tế tại IFI, 29 và 30 tháng 11 năm 2009

Ngày 29 và 30/10/2009, tại IFI sẽ diễn ra hội thảo quốc tế với tiêu đề : "Hướng tiếp cận nhiều lĩnh vực đến việc mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống phức tạp", do IRD, IFI, Viện Toán...
Ngày 29 và 30/10/2009, tại IFI sẽ diễn ra hội thảo quốc tế với tiêu đề : "Hướng tiếp cận nhiều lĩnh vực đến việc mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống phức tạp", do IRD, IFI, Viện Toán và vật lý địa cầu thuộc Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tham dự hội thảo có các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tin học, toán học, v.v đến từ châu Phi, châu Á và châu Âu. Các nhà nghiên cứu sẽ cùng nhau trao đổi về sự tiến triển của các dự án nghiên cứu quanh việc mô hình hóa và mô phỏng cũng như các ứng dụng của nó vào các hệ thống phức tạp của tự nhiên và xã hội.

Để biết thêm thông tin, xem trên :  http://www1.ifi.auf.org/mediawiki/index.php/IWMSC09