Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


IFI tham gia báo cáo tại Hội thảo JASE 2015

Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) đã tham gia báo cáo tại Hội thảo quốc tế về giáo dục Nhật Bản và Asean 2015 (JASE 2015) do Trường Đại học Ngoại ngữ -Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với CLB Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (Japan Alumni of Vietnam - JAV) tổ chức.

Ngày 11 tháng 12 năm 2015, Phó Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ Hồ Tường Vinh đã tham gia Hội thảo JASE 2015 tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là hội thảo chuyên ngành đầu tiên được tổ chức trong chuỗi các hội thảo chuyên ngành mà Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông qua Tổ chức ASJA International tài trợ trong năm tài khóa 2015-2016. Gần 150 đại biểu tham dự Hội thảo đến từ Nhật Bản, một số cơ quan quốc tế và nhiều trường, đơn vị khác nhau của Việt Nam. Phó Viện trưởng Hồ Tường Vinh đã tham gia báo cáo tại Hội thảo này (Chi tiết báo cáo xem tại đây).