Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Trường hè khu vực năm 2009

Viện Tin học Pháp ngữ IFI, phối hợp với Trường Đại học Nha Trang, tổ chức Trường hè khu vực năm 2009 tại Nha Trang, từ ngày 14 đến 18 tháng 9 năm 2009. Trường hè năm nay tụ họp hơn 30 người tham gia đến từ các...

Viện Tin học Pháp ngữ IFI, phối hợp với Trường Đại học Nha Trang, tổ chức Trường hè khu vực năm 2009 tại Nha Trang, từ ngày 14 đến 18 tháng 9 năm 2009. Trường hè năm nay tụ họp hơn 30 người tham gia đến từ các trường Đại học của Việt Nam, Lào, Campuchia.

Chủ đề các môn học của năm nay bao gồm : "Hệ thống đa tác tử : công nghệ để xây dựng các hệ thống thông minh" - Giảng viên, Bà Amal El Fallah Seghrouchni, GS trường ĐH Pierre et Marie Curie (Paris 6, Pháp) và "Bảo mật và quản lý danh tính trong các ứng dụng web" - Giảng viên, Ông Jean-Noël Colin, GS Trường ĐH Notre-Dame de la Paix (Namur, Bỉ).