Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Lịch tiếp công dân

 

Đơn vị

 

 

Thời gian

 

   

Địa điểm 

 

Chủ nhiệm Khoa

 

11h00 ngày thứ 2, tuần đầu tiên và tuần thứ 3 của tháng

 

P. 205
Bộ phận Thanh tra và Pháp chế

 

Thứ 5 hàng tuần

- Sáng: 8h30' đến 11h30'

- Chiều: 14h00' đến 17h00'

 

P. 106