Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Thay đổi thời hạn đăng ký cuộc thi tìm kiếm ý tưởng kinh doanh "GBA Business Challenge"

Hiệp hội Doanh nghiệp Đức (GBA) thay đổi thời hạn cuộc thi tìm kiếm ý tưởng kinh doanh mới

Hiệp hội Doanh nghiệp Đức (GBA) tổ chức cuộc thi tìm kiếm ý tưởng kinh doanh mới với giải thưởng lên tới 160.000.000 đồng. 

Cuộc thi được gia hạn đăng ký đến ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Thông tin chi tiết xin mời xem tại trang web sau: https://www.daad-vietnam.vn/de/2020/08/25/gba-business-challenge-3/

Hãy đăng ký tham gia nếu bạn có một ý tưởng tuyệt vời mà bạn muốn biến thành hiện thực!