Hợp tác trong nước

Các hoạt động và dự án nghiên cứu của IFI có sự tham gia chặt chẽ của các học giả thuộc các trường đại học và các viện nghiên cứu danh tiếng.