Hợp tác nghiên cứu

Các hoạt động và dự án nghiên cứu của IFI có sự tham gia chặt chẽ của các học giả quốc tế thuộc các trường đại học và các viện nghiên cứu danh tiếng.

Các dự án nghiên cứu do IFI đã và đang triển khai có sự tham gia chặt chẽ của các học giả quốc tế, là các chuyên gia đầu ngành như GS. Corinne Flicker, GS. Tôn Thất Thanh Vân, GS. Alain Guillemin, GS. Jack Yeager, Natalia Kraevskaya với các dự án như Số hóa Nhà hát lớn Hà Nội; Số hóa công trình Khoa Pháp - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Văn học Việt Nam Pháp ngữ trong bối cảnh giao lưu văn hóa Việt-Pháp từ cuối thế kỉ XIX đến nay; Sự tiến hóa hành chính của Đông Dương thuộc Pháp qua văn bản và bản đồ: Nghiên cứu hồi cố liên ngành về lịch sử, hành chính và văn hóa của một thực thể chính trị - xã hội ..

Trong nghiên cứu, nhóm nghiên cứu MSI của IFI chuyên về lĩnh vực Mô hình hóa và mô phỏng tin học các hệ thống phức tạp (MSI, UMI UMMISCO 209 IRD-UPMC) là thành viên của Đơn vị nghiên cứu hỗn hợp quốc tế (UMMISCO) do Trường Đại học Pierre và Marie Curie (Paris VI) và Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD) đồng hỗ trợ.

Từ tháng 6 năm 2009, phòng nghiên cứu MSI tham gia vào việc thành lập Đơn vị nghiên cứu quốc tế hỗn hợp UMMISCO – IRD – Đại học Paris 6, với tư cách là một thành viên chính thức. Đơn vị nghiên cứu quốc tế hỗn hợp UMMISCO (Mô hình hóa và mô phỏng toán học và tin học hệ thống phức tạp) đã chính thức khởi động từ tháng 1 năm 2009, dưới sự bảo trợ của Viện nghiên cứu phát triển (IRD) và Đại học Paris 6 của CH Pháp. Trước đó UMMISCO đã được Tổ chức kiểm định về nghiên cứu và đào tạo của Cộng hòa Pháp kiểm định và đánh giá cao vào tháng 10 năm 2008.

Các thành viên của Đơn vị nghiên cứu UMMISCO bao gồm : Phòng nghiên cứu MSI (Viện Tin học Pháp ngữ, nay là Viện Quốc tế Pháp ngữ), Viện nghiên cứu phát triển Pháp (IRD), Đại học Paris 6 (Pháp), Phòng nghiên cứu LMDP thuộc Đại học UCAM (Ma rốc), Phòng nghiên cứu MAT thuộc Đại học Cheikh Anta Diop de Dakar và Đại học Gaston Berger de Saint-Louis ở Sénégal, Phòng nghiên cứu MAT thuộc Đại học Yaounde I (Cameroun). Sau khi kết thúc giai đoạn 1, đơn vị nghiên cứu UMMISCO – IRD – Đại học Paris 6 tiếp tục chuyển sang giai đoạn 2 (2014-2017). Tại Việt Nam, nhóm UMMISCO Việt Nam được đặt tại Viện Quốc tế Pháp ngữ.