Structure

 

I. Board of Directors

Director

Dr. Ngô Tự Lập

Tel: (84-24) 3745 0173 + 368

(84-24) 37957938

Email: lapnt@vnu.edu.vn

 

22365655 1459379554176126 5139944093251867594 n

Deputy Director

Dr. Hồ Tường Vinh

Tel: (84-24) 3745 0173 + 369

Email: vinhht@vnu.edu.vn

pvt ho tuong vinh

Advisor to BoD

Prof Michel Mouyssinat (France)

Add:  71 Rue Aldona, 33400 Talence, Pháp

Tel: ( +33) 5 56 37 41 79

Email: mmouyssinat@hotmail.com

18221858 10209189728877377 9122438628626218328 n

 

 

Secretery

Vũ Thị Mỹ Lệ

Tel: (84-24) 3745 0173 + 111

Email: myle310@vnu.edu.vn

 

 

 

  • SERVICES AND LABORATORIES

No

Service

Person in charge

Function

Tel

E-mail

1

Administration 

Add:

≠ 201, Bât. C3, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Phan Thị Thu Phương

Head of section

(84-24) 3745 0173 + 269

phanthuphuong@vnu.edu.vn

Lê Thị Lan Anh

Chief accountant,

Adjoint Head

 

lananhifi@vnu.edu.vn

2

SCIENTIFIC MANAGEMENT AND  COOPERATION DEPARTMENT

(IFI-COOP)

Add:

≠ 602, Bât. G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Dr. Đào Tùng

Director

(84-24) 3745 0173  + 305

tungd@vnu.edu.vn

Trần Thị Quyên

Deputy director

(84-24) 3745 0173  +  307

tran.thiquyen@vnu.edu.vn

3

LABORATOIRE MULTIMEDIA, SYSTÈME INTELLIGENT ET TECHNOLOGIE D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

(MSC)

Add:

≠ 602,  Bât. G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Dr. Hồ Tường Vinh

Director

(84-24) 3745 0173  +  369

vinhht@vnu.edu.vn

4

LABORATOIRE D’ÉTUDES DE COMMUNICATION, DE CULTURE ET D’ENTREPRENEURIAT

Add:

≠ 601, Bât. G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Dr. Nguyễn Hồng Quang

Director

(84-24) 3745 0173  +  305

nguyenhongquang@vnu.edu.vn

5

CENTRE DE GESTION DES PROGRAMMES UNIVERSITAIRES ET DES FORMATIONS CONTINUES (PUF)

Add:

≠ 203, Bât. C3, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Phan Xuân Thắng

Director

(84-24) 3745 0173 + 168

thangpx @vnu.edu.vn

 6

IFI-BRAIN

Add:

≠ 601, Bât. G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Dr. Phùng Danh Thắng

Director

(84-24) 3745 0173 + 306

danhthang.phung@vnu.edu.vn

7

 

JOURNAL '' LA FRANCOPHONIE EN ASIE-PACIFIQUE ''

Add:

≠ 601, Bât. G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ngô Tự Lập  Editor-in-chief (84-24) 3745 0173 + 307 lapnt@vnu.edu.vn
    Tôn Thất Thanh Vân (University Paris 2) Deputy editor-in-chief (84-24) 3745 0173 + 307 thanh-van.ton-that@u-pec.fr
   

Corinne Flicker

(Aix-Marseille university)

Deputy editor-in-chief (84-24) 3745 0173 + 307 corinneflicker@yahoo.fr
   

 

Nguyễn Thị Hiệp

 

Representative of FAP (84-24) 3745 0173 + 307 ngochiep77@yahoo.com 
    Trần Thị Quyên Secretary   tran.thiquyen@vnu.edu.vn

 

 

 
 

Map