3i - IFI Incubateur Intelligent

3i - IFI Incubateur Intelligent

 17:20 06/02/2020

L'incubateur intelligent de l’IFI (abrégé en 3i, d'après les premières lettres écrites en français: IFI-Incubateur Intelligent et également en anglais: IFI-Intelligent Incubator).