Thông báo tuyển sinh đợt 2 chương trình Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính và Công nghệ Tài chính (Fintech) 2020-2021

Thông báo tuyển sinh đợt 2 chương trình Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính và Công nghệ Tài chính (Fintech) 2020-2021

Viện Quốc tế Pháp ngữ trân trọng thông báo tuyển sinh đợt 2 Chương trình Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính và Công nghệ Tài chính Fintech. Đây là chương trình liên kết đào tạo giữa IFI và Đại học Quản lý Normandie (EM Normandie, CH Pháp) tổ chức, đào tạo bằng tiếng Anh và bằng tốt nghiệp được EM Normandie cấp có giá trị quốc tế.

Thông báo tuyển sinh chương trình dự bị tiếng Anh & tiếng Pháp tiền thạc sĩ (A1-B2)

Thông báo tuyển sinh chương trình dự bị tiếng Anh & tiếng Pháp tiền thạc sĩ (A1-B2)

Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo tuyển sinh chương trình dự bị tiếng Anh & tiếng Pháp tiền thạc sĩ. Chương trình do các giáo viên người Việt và người bản ngữ trực tiếp đảm nhiệm.

IFI khởi động chương trình Thạc sĩ Fintech đầu tiên tại Việt Nam

IFI khởi động chương trình Thạc sĩ Fintech đầu tiên tại Việt Nam

(phunumoi.net.vn) Fintech (công nghệ trong tài chính) đã trở thành xu hướng không thể đảo ngược, một ngành công nghiệp nhiều tiềm năng.

Thông báo hoãn chương trình Lớp đào tạo Nhà làm phim độc lập

Thông báo hoãn chương trình Lớp đào tạo Nhà làm phim độc lập

Thông báo hoãn chương trình lớp đào tạo Nhà làm phim độc lập

Thông báo lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 03/5/2020

Thông báo lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 03/5/2020

Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thi và cấp chứng chỉ “Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản” theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.