Danh ba IFI

Đơn vị sử dụng

Người sử dụng

Số phòng

Số máy lẻ

Số trực tiếp

Di động

Email

(@vnu.edu.vn)

Viện Quốc tế Pháp ngữ

Tổng đài điện thoại (lễ tân)

 

0

04.3745.0173

 

 

Fax

 

 

04.3795.7937

 

 

Lễ tân/Thư ký HC/CV

 

369

04.3745.0173

0983.588.548

ifi

Ban Lãnh đạo Viện

VT. Nguyễn Ngọc Bình

202

368

04.3795.7938

0912.185.958

nnbinh

PVT. Hồ Tường Vinh

205

168

 

0904.179.787

vinhht

PVT. Lê Trung Thành

201

268

 

0985.848.193

thanh.le

 

Phòng Hành chính Tổng hợp

PTKT. Lê Thị Lan Anh

201

269

 

0904.186.888

lananhifi

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển

TP. Nguyễn Hồng Quang

205

108

 

0912.751.749

nguyenhongquang

CV1 .

205

102

 

 

 

CV2.

205

103

 

 

 

Phòng MSI

 

203

203

 

 

 

Trung tâm Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng

GĐ.Nguyễn Hữu Hải

602, G7

109

04.3754.9505

0903.230.175

nghuuhai

Phòng họp

 

203

203

 

 

 

 

You can send us a message by completing the form below. Please give all necessary information, we will try to reply you as soon as possible.

 

Security code   

Counter

  •   Online 58
 
  •   Today 4,192
  •   This month 52,025
  •   Total 3,240,701