Franconomics-2023: Cơ hội và thách thức của quá trình chuyển đổi số

Thứ sáu - 06/10/2023 20:48

Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI) - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), Viện Quốc tế Pháp ngữ (2IF) - Đại học Jean Moulin Lyon 3 đồng tổ chức Diễn đàn quốc tế Franconomics-2023 với chủ đề “Nhân văn số: Cơ hội và thách thức trong quá trình chuyển đổi số”, diễn ra vào ngày 17-18/10/2023 tại Hà Nội. Sự kiện có sự đồng hành của Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV), Viện Pháp tại Việt Nam (IFV), Tập đoàn giáo dục toàn cầu Galileo (GGEF), Viện Chiến lược chuyển đổi số (DTSI), Tập đoàn Linagora Việt Nam và Viện Nghiên cứu Châu Phi - Trung Đông (IAMES), Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Vietnam DX, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

GIỚI THIỆU CHUNG

Franconomics là diễn đàn quốc tế thường niên do IFI khởi xướng, được Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) bảo trợ. Không chỉ là không gian đối thoại quốc tế đa ngành về lý luận và thực tiễn trong các chủ đề mang tính thời sự kinh tế – xã hội; Franconomics còn là nơi giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị trong nước và Quốc tế, và là cơ hội kết nối giữa các nhà khoa học, doanh nhân, nhà nghiên cứu, nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách trong và ngoài nước, đặc biệt với sự tham gia của các quốc gia Cộng đồng Pháp ngữ (88 quốc gia thành viên và quan sát viên), Franconomics còn hướng đến mục tiêu kết nối Việt Nam với cộng đồng quốc tế thông qua các hội nghị, diễn đàn thường niên về các chủ đề kinh tế, xã hội nổi bật mà Việt Nam và thế giới quan tâm.

Chủ để của Franconomics qua các năm:

- 2019: Công nghệ số cho sự phát triển kinh tế - xã hội thông minh

- 2020: Từ khởi nghiệp cho đến khởi nghiệp thông minh

- 2021: Những thách thức của chuyển đổi số với việc tiếp cận công bằng các dịch vụ thiết yếu

trong thời đại Covid-19

- 2022: Kinh tế tuần hoàn và những cơ hội hợp tác trong không gian Pháp ngữ

FRANCONOMICS-2023

Công nghệ hiện đại đang góp phần hỗ trợ cho sự phát triển không ngừng của các quốc gia trên thế giới. Việc ứng dụng kỹ thuật số, khoa học máy tính vào quá trình nghiên cứu, quản lý, lưu giữ và bảo tồn các giá trị văn hoá, ngôn ngữ, nhân văn… đã trở nên ngày càng quan trọng hơn trong một xã hội văn minh và tiến bộ. Trong bối cảnh chuyển đổi, khoa học xã hội và nhân văn có nhiều cơ hội phát huy thế mạnh của mình trong việc trang bị cho lực lượng lao động công nghiệp 4.0 những kỹ năng mềm/kỹ năng chuyển đổi giúp tận dụng hiệu quả những thành tựu khoa học kỹ thuật mang lại. Nhân văn số ra đời giúp kết nối các nhà nghiên cứu thông qua việc ứng dụng công nghệ mới vào các ngành khoa học nhân văn, gìn giữ các nền văn hoá và xa hơn nữa là thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nhân loại trong tương lai.

Khái niệm về nhân văn số (digital humanities) đã manh nha xuất hiện vào những năm 40 của thế kỷ XX, khi một số nhà nghiên cứu bắt đầu nghĩ đến việc sử dụng các kỹ thuật tính toán, khoa học máy tính, khoa học tự nhiên vào nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn. Tuy nhiên, khi công nghệ phát triển thì những ứng dụng theo nó cũng có rất nhiều sự thay đổi. Vì vậy, ở mỗi thời kỳ, khái niệm nhân văn số đều được điều chỉnh lại và sử dụng cho phù hợp. Tuy nhiên, một định nghĩa có phần dễ hiểu và được sử dụng rộng rãi là: nhân văn số là lĩnh vực nghiên cứu có sự kết hợp giữa khoa học máy tính và các ngành thuộc khoa học nhân văn. Một số ngành nhân văn tiêu biểu có thể kể đến như: ngôn ngữ học, văn học, tôn giáo, nghệ thuật, nhân học, văn hoá…

Tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung, nhân văn số là một lĩnh vực nghiên cứu còn khá mới mẻ. Việc ứng dụng các thành tựu kỹ thuật số và khoa học máy tính vào nghiên cứu các ngành nhân văn đang trở nên cần thiết và quan trọng hơn bao giờ hết trong một xã hội văn minh và tiến bộ. Nhân văn số đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lí và gìn giữ tư liệu, bảo tồn giá trị văn hoá lịch sử, di sản, ngôn ngữ, phát huy giá trị các nền văn minh xã hội và xa hơn nữa là khả năng bồi dưỡng tiềm năng con người; thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nhân loại trong tương lai.

Nhân văn số có nhiều ưu điểm và lợi ích khi áp dụng, như hỗ trợ quảng bá văn hóa; khả năng lưu trữ, kết nối nhiều nguồn tài nguyên cũng như các nhà khoa học trên không gian số. Dưới tác động của nhân văn số, ảnh hưởng cộng đồng của các ngành nhân văn trở nên mạnh mẽ và rộng lớn hơn thông qua các hoạt động truyền thông, quảng bá. Tuy nhiên, cũng tồn tại một số hạn chế trong lĩnh vực này như sự mất mát dữ liệu trong quá trình chuyển đổi, vấn đề đạo đức trong việc sử dụng dữ liệu, việc duy trì bảo tồn các nguồn lực và dự án, vấn đề thay đổi tư duy nhận thức… Sự phát triển của trí thông minh nhân tạo đặt ra những câu hỏi cần sự giải đáp của các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhằm đảm bảo tiến bộ khoa học đi cùng tính nhân bản. Để có thể tận dụng tốt nhất những tiến bộ công nghệ do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại, chúng ta cần có sự liên kết chặt chẽ giữa khoa học xã hội và nhân văn với các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ.

Nhằm phát triển không gian trao đổi Pháp ngữ thường niên và thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác đa phương nói chung, cũng như để nhìn nhận sâu hơn những khía cạnh khác của nhân văn số, Diễn đàn quốc tế Franconomics-2023 với chủ đề Nhân văn số: Cơ hội và thách thức trong quá trình chuyển đổi số được tổ chức vào ngày 17-18/10/2023 tại Hà Nội. Sự kiện do Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI) - ĐHQGHN, Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) và Viện Quốc tế Pháp ngữ (2IF) - Đại học Jean Moulin Lyon 3 đồng tổ chức, với sự đồng hành của Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV), Viện Pháp tại Việt Nam (IFV), Tập đoàn Giáo dục Toàn cầu Galileo (GGEF), Viện Chiến lược chuyển đổi số (DTSI), Tập đoàn Linagora Việt Nam và Viện Nghiên cứu Châu Phi - Trung Đông (IAMES), Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Vietnam DX, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). 

Ngoài Diễn đàn chính với 03 (ba) không gian thảo luận song song, Franconomics-2023 được tiếp nối bằng Hội thảo quốc tế Chuyển đổi số và vấn đề an ninh con người và tham quan thực địa về quy trình lưu trữ, bảo tồn và số hóa tại Hoàng thành Thăng Long. 

 

MỜI THAM DỰ 

Franconomics-2023 được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với Phiên toàn thể về chủ đề "Những vấn đề đặt ra đối với phát triển nhân văn số trong bối cảnh hiện nay", được tiếp nối bằng 3 không gian thảo luận sau:

Không gian thảo luận 01: Chuyển đổi số văn hóa
Địa điểm: Hội trường 203, nhà điều hành D2, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Ngôn ngữ: tiếng Anh - tiếng Pháp - tiếng Việt

Không gian thảo luận 02: Công nghệ số và kinh tế xã hội
Địa điểm: Hội trường Sunwah, ĐHQGHN,
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Ngôn ngữ: tiếng Anh - tiếng Pháp - tiếng Việt

Không gian thảo luận 03: Thanh niên trong xã hội số
Địa điểm: Hội trường 104, nhà E5, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Ngôn ngữ: tiếng Pháp - tiếng Việt

Với mục đích tạo dựng không gian trao đổi mở và chủ động nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn về quá trình chuyển đổi số trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế, xã hội cũng như nhìn nhận những thách thức và cơ hội của nhân văn số trong thời đại 4.0, đặc biệt về vấn đề an ninh con người, Ban tổ chức Franconomics-2023 trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, doanh nhân và nhà đầu tư tham gia và chia sẻ góc nhìn, khám phá và kinh nghiệm của mình về các chủ đề trên.

dangkyngay


KHÁCH MỜI

 

Khách mời quốc tế

 

Ông Edgar Doerig

Trưởng Đại diện Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Ông Laurent Sermet

Giám đốc Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Ông Xavier Leroux

Hiệu trưởng Đại học Toulon

M Manuel Jobert modified

Ông Manuel Jobert

Phó Giám đốc phụ trách Quan hệ quốc tế và Pháp ngữ, Trường Đại học Jean Moulin Lyon 3, Giám đốc Viện Quốc tế Pháp ngữ (2IF)

Ông Alexandre Zapolsky

Nhà sáng lập, Tổng Giám đốc Công ty Linagora

Ông Emmanuel Cerise

Trưởng đại diện Vùng Région Ile-de-France tại Hà Nội, Giám đốc Cơ quan hỗ trợ Hợp tác quốc tế Vùng Paris tại Việt Nam (PRX - Vietnam)

Ông Olivier Feix

Cố vấn chuyên môn, Điều phối viên đào tạo và giới thiệu an ninh mạng (Tập đoàn Giáo dục toàn cầu Galileo)

Bà Candice Trần Đại

Giám đốc an ninh mạng tại Công ty Risk Management (ERM), Chuyên gia quốc tế về An ninh mạng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Giảng viên về an ninh mạng

Angeliki Kordoni

Điều phối viên Đào tạo, Khoa Ngoại ngữ tiếng Pháp, Đại học Sorbonne Abu Dhabi

Ông Thomas Honnet

Chuyên gia quốc tế, Bảo vệ dữ liệu và văn hóa số, Giáo sư tại Đại học Sciences Po

Ông Philippe Awono Eyebe

Giảng viên viên-nhà nghiên cứu Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế, Khoa Khoa học Chính trị, Đại học Yaoundé II và Đại học Jean Moulin Lyon 3, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đa ngành về Trí tuệ Nhân tạo (CREPIA) 

Ông Christel Dior Tamegui

Tiến sĩ khoa học chính trị, Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Jean Moulin Lyon 3

 

Khách mời trong nước

 

Đặng Thanh Tùng

Ông Đặng Thanh Tùng

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 

Lê Phước Minh

Ông Lê Phước Minh

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (IAMES), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Lê Nguyễn Trường Giang

Ông Lê Nguyễn Trường Giang

Viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số (DTSI)

Trần Thành Nam

Ông Trần Thành Nam

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

Phùng Danh Thắng

Ông Phùng Danh Thắng

Chủ nhiệm khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI), ĐHQGHN

Ông Ngô Tự Lập modified

Ông Ngô Tự Lập

Nguyên Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo IFI

Bà Đặng Hồng Khánh modified

Bà Đặng Hồng Khanh

Phó Giám đốc phụ trách Nghiên cứu, Viện Quốc tế Pháp ngữ (2IF), Đại học Jean Moulin Lyon 3, Pháp

Bà Vũ Quỳnh Trang modified

Bà Vũ Quỳnh Trang

Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Giám đốc đối ngoại Vitamin Network; Nhà sáng tạo nội dung - Hoa Hậu Vỉa Hè

le trung thang

Ông Lê Trung Thắng

Chuyên gia Chuyển đổi số & Đổi mới sáng tạo, CEO & Founder Viet Nam DX

Ông Chu Tiến Long modified

 

Ông Chu Tiến Long

Co-Founder & Giám đốc chuyển đổi số, Công ty cổ phần 1Office

Nguyễn Thị Thùy Linh modified

 

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh

Biên tập viên Ban Đối ngoại VOV5, Đài tiếng nói Việt Nam

Bạn Vũ Thu Hằng

TOP 11 Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH

DIỄN ĐÀN FRANCONOMICS-2023

Thời gian: 14:00 - 17:30 (GMT+7), ngày 17/10/2023      

Địa điểm : Hội trường Sunwah, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian

Nội dung

13h30-13h50

ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU – KHÁCH MỜI

13h50-14h25

KHAI MẠC

13h50-14h00

Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu

14h00-14h25

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

14h00-14h05

Phát biểu của GS.TS Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (dự kiến)

14h05-14h10

Phát biểu của ông Edgar Doerig, Trưởng Đại diện Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

14h10-14h15

Phát biểu của ông Laurent Sermet, Giám đốc Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

14h15-14h20

Phát biểu của ông Manuel Jobert, Phó Giám đốc phụ trách Quan hệ quốc tế và Pháp ngữ, Trường Đại học Jean Moulin Lyon 3, Giám đốc Viện Quốc tế Pháp ngữ (2IF)

14h20-14h25

Phát biểu của ông Xavier Leroux, Hiệu trưởng Đại học Toulon

14h25-14h30

Phát biểu khai mạc của ông Phùng Danh Thắng, Chủ nhiệm khoa Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN (IFI) - Trưởng Ban tổ chức

14h30-15h10

PHIÊN TOÀN THỂ (03 diễn giả)

14h30-14h45

Chiến lược phát triển nhân loại số của Việt Nam nhằm nâng cao vị thế quốc gia tại UNESCO

Ông Dương Văn Quảng, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại UNESCO (dự kiến) 

14h45-15h00

Định hướng phát triển của AUF trong đào tạo và phát triển lĩnh vực nhân văn số

Ông Laurent Sermet, Giám đốc Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

15h00-15h15

Xây dựng trí tuệ nhân tạo phục vụ nhân loại

Ông Alexandre Zapolsky, Nhà sáng lập, Tổng Giám đốc Công ty Linagora 

15h15-15h30

NGHỈ GIẢI LAO

15h30-17h30

KHÔNG GIAN THẢO LUẬN CHUYÊN ĐỀ (song song)

 

KHÔNG GIAN 1: Chuyển đổi số văn hóa

Địa điểm: Hội trường 203, nhà điều hành D2, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Chủ tọa:

- Ông Manuel Jobert, Phó Giám đốc phụ trách Pháp ngữ và quan hệ quốc tế, Giám đốc Viện Quốc tế Pháp ngữ (2IF), Đại học Pháp ngữ Jean Moulin Lyon 3

- Ông Dương Văn Quảng, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại UNESCO

15h30-15h40

Những thách thức về lưu trữ tài liệu trong bối cảnh số: kinh nghiệm của Việt Nam

Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

15h40-15h50

Khám phá nhân văn số: hướng tới những chân trời mới trong văn bản tự sự sáng tạo và lối đọc trải nghiệm

Bà Angeliki Kordoni, Điều phối viên Đào tạo, Khoa Ngoại ngữ tiếng Pháp, Đại học Sorbonne Abu Dhabi (UAE)

15h50-16h00

“Truy cập mở” và tạo dựng nền văn hóa khoa học pháp ngữ trong kỷ nguyên số

Ông Christel Dior Tamegui, Tiến sĩ khoa học chính trị, Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Jean Moulin Lyon 3

16h10-17h20

Thảo luận giữa chủ tọa và các chuyên gia

Chuyên gia tham gia thảo luận:

 • Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
 • PGS. Angeliki Kordoni, Điều phối viên Đào tạo, Khoa Ngoại ngữ tiếng Pháp, Đại học Sorbonne Abu Dhabi
 • Ông Christel Dior Tamegui, Tiến sĩ khoa học chính trị, Viện quốc tế Pháp ngữ, Đại học Jean Moulin Lyon 3
 • Ông Emmanuel Cerise, Trưởng đại diện Vùng Région Ile-de-France tại Hà Nội, Giám đốc Cơ quan hỗ trợ Hợp tác quốc tế Vùng Paris tại Việt Nam (PRX – Vietnam)
 • (tiếp tục cập nhật)

17h20-17h30

Kết luận

 

KHÔNG GIAN 2: Công nghệ số và kinh tế xã hội

Chủ tọa:

Ông Lê Phước Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Ông Đào Tùng, Trưởng phòng Đào tạo & Công tác Chính trị học sinh sinh viên, Khoa Quốc tế Pháp ngữ 

15h30-15h40

(Chủ đề cập nhật)

 • Ông Lê Nguyễn Trường Giang, Viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số

15h40-15h50

Những thách thức của an ninh mạng tri nhận

 • Ông Olivier Feix, Cố vấn chuyên môn, Điều phối viên đào tạo và giới thiệu an ninh mạng (Tập đoàn giáo dục toàn cầu Galileo)

15h50-16h00

“Số hóa có trách nhiệm” - Khung pháp lý ràng buộc và những khuyến nghị cần thiết

 • Ông Thomas Honnet, Chuyên gia quốc tế, Bảo vệ dữ liệu và văn hóa số, Giáo sư tại Đại học Sciences Po

16h10-17h20

Thảo luận giữa chủ tọa và các chuyên gia

Chuyên gia tham gia thảo luận:

 • Ông Lê Nguyễn Trường Giang, Viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số
 • Ông Olivier Feix, Cố vấn chuyên môn, Điều phối viên đào tạo và giới thiệu an ninh mạng (Tập đoàn giáo dục toàn cầu Galileo)
 • Ông Thomas Honnet, Chuyên gia quốc tế, Bảo vệ dữ liệu và văn hóa số, Giáo sư tại Đại học Sciences Po
 • Bà Candice Trần Đại, Giám đốc an ninh mạng tại Công ty Risk Management (ERM), Chuyên gia quốc tế về An ninh mạng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Giảng viên về an ninh mạng
 • Ông Lê Trung Thắng, Chuyên gia Chuyển đổi số & Đổi mới sáng tạo, CEO & Founder Viet Nam DX
 • (tiếp tục cập nhật)

17h20-17h30

Kết luận

 

KHÔNG GIAN 3: THANH NIÊN TRONG XÃ HỘI SỐ – theo hình thức Talkshow

Điều phối:  Nguyễn Thị Thùy Linh, Biên tập viên Ban Đối ngoại VOV5 - Đài tiếng nói Việt Nam

15h30-16h50

Tham gia thảo luận:

 • PGS.TS. Trần Thành Nam Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN
 • Bà Vũ Quỳnh Trang - Giám đốc đối ngoại Vitamin Network; Nhà sáng tạo nội dung - Hoa Hậu Vỉa Hè
 • Bạn Vũ Thu Hằng,TOP 11 Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022, hiện là sinh viên xuất sắc Khoa Sư phạm Tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN
 • Đại diện Ban Thanh niên, Thể thao và Quyền công dân, OIF

16h50-17h20

Hỏi đáp

17h20-17h30

Kết luận

 

HỘI THẢO QUỐC TẾ

CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ VẤN ĐỀ AN NINH CON NGƯỜI

Thời gian: 14:00 - 17:30 (GMT+7), ngày 18/10/2023      

Địa điểm : Hội trường 104, nhà E5, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian 

Nội dung 

13h30-14h00 

Đón tiếp đại biểu 

14h00-14h05 

Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu 

14h05-14h15 

Phát biểu khai mạc 

14h15-15h00 

Phiên toàn thể (15phút/diễn giả): Con người và đảm bảo an ninh con người - yếu tố trung tâm của chuyển đổi số 

 • Tổng quan về An ninh con người – Đại diện Học viện An ninh nhân dân
 • An ninh con người tại Việt Nam và những xu hướng tiếp cận mới - Ông Ngô Tự Lập, Nguyên Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo IFI

15h00-16h00 

Phiên tham luận (10 phút/diễn giả) 

 • Tác động của trí tuệ nhân tạo tổng hợp trong quy trình và tổ chức công việc - Ông Olivier Feix, Cố vấn chuyên môn, Điều phối viên đào tạo và Giảng viên an ninh mạng, Tập đoàn giáo dục toàn cầu Galileo
 • Trí tuệ nhân tạo và an ninh con người – Ông Philippe AWONO EYEBE, Giáo viên-nhà nghiên cứu Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế, Khoa Khoa học Chính trị, Đại học Yaoundé II và Đại học Jean Moulin Lyon 3, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đa ngành về Trí tuệ Nhân tạo (CREPIA)
 • An ninh con người và hợp tác quốc tế về bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam – Ông Bùi Thanh Tuấn, Viện Chiến lược và Khoa học Công an, Bộ Công An
 • An ninh môi trường và tác động của biến đổi khí hậu và sinh thái tới an ninh con người - Bà Caroline Rizza, Viện Bách khoa Paris, Nhà nghiên cứu thỉnh giảng, Viện Nghiên cứu Phát triển Bền vững Quốc gia Pháp (IRD) tại Hà Nội; Chủ tịch Hiệp hội ISCRAM (2019-2023) về Hệ thống thông tin quản lý và ứng phó khủng hoảng
 • An ninh y tế và sức khỏe cộng đồng - Bác sĩ Nguyễn Trần Thủy, Phó trưởng khoa phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Giám đốc trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến Bệnh viện E

16h00-16h15 

Nghỉ giải lao - Tea break 

16h15-17h15 

Phiên thảo luận: An ninh con người từ những góc nhìn của các quốc gia và khu vực (dưới hình thức trao đổi giữa chủ tọa và các diễn giả) 

Chủ tọa:

 • Bà Đặng Hồng Khanh, Phó Giám đốc phụ trách Nghiên cứu, Viện Quốc tế Pháp ngữ (2IF), Đại học Jean Moulin Lyon 3, Pháp
 • Ông Đào Tùng, Trưởng phòng Đào tạo & Công tác Chính trị học sinh sinh viên, Khoa Quốc tế Pháp ngữ 

16h30-17h00 

Hỏi đáp - Q&A 

17h00 

Kết luận - Bế mạc 

Phát biểu của Ông Phùng Danh Thắng, Chủ nhiệm Khoa Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN 

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC CHÍNH

VNUVIE ko nềnAUF 30ansOIF

Lyon3 2if2IF

 

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

z4512881063901 b7a9c9d7ce81757cce4c0fcbb8d11f83Logo Linagora Vietnam 3IFV HanoiLogo AURAdtsisceIAMESvietnamdx removebg previewlpGalileo Group EducationLogo SHB VN

LIÊN HỆ

Bà Đào Anh Thư
Trung tâm Tư vấn Xúc tiến và Chuyển giao Khoa học Công nghệ
Khoa Quốc tế Pháp ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E5, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84 (0) 243 745 0173 – máy lẻ: 309; Di động: +84 (0) 962.764080
Email: anhthu.dao@vnu.edu.vn

 

Tác giả bài viết: IFI-BRAIN


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   
 

Những tin cũ hơn

global fanpage
VNU
global fanpage