Hội thảo khoa học

Seminar "Từ chủ nghĩa Marx đến chủ nghĩa Hậu hiện đại"

Seminar "Từ chủ nghĩa Marx đến chủ nghĩa Hậu hiện đại"

Sáng ngày 15 tháng 6 năm 2018, Viện Quốc tế Pháp ngữ kết hợp với Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN đã tổ chức thành công seminar "Từ chủ nghĩa Marx đến chủ nghĩa Hậu hiện đại: Ảnh hưởng của triết học ngôn ngữ V.N. Voloshinov đối với các ngành khoa học xã hội và nhân văn". Đây là một sự kiện trong khuôn khổ chuỗi Seminar học thuật của Viện Quốc tế Pháp ngữ và Trung tâm Thông tin-Thư viện, ĐHQGHN.

Thư mời tham dự Hội thảo Quốc Tế

Thư mời tham dự Hội thảo Quốc Tế

Ứng dụng Blockchain và Khoa học dữ liệu trong thời đại chuyển đổi số (Blockchain and Data Science in Digital Transformation)

Chương trình Hội thảo Quốc tế

Chương trình Hội thảo Quốc tế

"Ứng dụng Blockchain và khoa học dữ liệu trong thời đại chuyển đổi số"
Thời gian: 8h ngày 04/05/2018
Địa điểm: Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tuyển sinh và Học Bổng