Triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” tại Đảng bộ ĐHQGHN

Triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” tại Đảng bộ ĐHQGHN

Ngày 17/2/2023, Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã ban hành Kế hoạch số 52-KH/ĐU về triển khai và ứng dụng phần mềm “Sổ tay Đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” tại Đảng bộ ĐHQGHN. Việc thực hiện đồng bộ 02 phần mềm góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hướng tới xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử của Đảng bộ Thành phố nói chung và Đảng bộ ĐHQGHN nói riêng.

Chi bộ Viện Quốc tế Pháp ngữ kết nạp Đảng viên mới

Chi bộ Viện Quốc tế Pháp ngữ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 03 tháng 02 năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chi bộ Viện Quốc tế Pháp ngữ đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 3 đồng chí: Vũ Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Thị Thu Hằng và Nguyễn Thị Cẩm Linh tại Phòng họp thông minh, Tầng 3 Nhà G6, ĐHQGHN.

Chi bộ Viện Quốc tế Pháp ngữ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 8 tháng 1 năm 2016, Chi bộ Viện Quốc tế Pháp ngữ đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Lê Thị Lan Anh thuộc Phòng hành chính - tổng hợp của Viện.

Chi bộ Viện Quốc tế Pháp ngữ tổ chức quán triệt các văn kiện Hội nghị 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Sáng ngày 14/12/2015, Chi bộ Viện Quốc tế Pháp ngữ đã tổ chức Hội nghị quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tới toàn thể các Đảng viên, cán bộ chủ chốt và quần chúng ưu tú của Viện.

Chi bộ Viện Quốc tế Pháp ngữ kết nạp Đảng viên mới đầu tiên

Ngày 14 tháng 12 năm 2015, Chi bộ Viện Quốc tế Pháp ngữ đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Phan Thị Thu Phương, phụ trách Phòng hành chính - tổng hợp của Viện.

global fanpage
VNU
global fanpage