DSC00455

Chiến lược tối ưu hóa hiệu quả về thuế quốc tế dưới góc nhìn của chuyên gia 25 năm kinh nghiệm

Chiều 30/3/2024, IFI đã tổ chức Talkshow TekBiz lần thứ 2 với chủ đề “International Tax Optimisation” (Chiến lược tối ưu hóa thuế quốc tế) tại nhà E5, Đại học Quốc gia Hà Nội. Talkshow được dẫn dắt bởi chuyên gia Henri Đặng, một diễn giả hàng đầu trong lĩnh vực về thuế với 25 năm kinh nghiệm trong giảng dạy thuế tại nhiều cơ sở giáo dục hàng đầu tại Pháp.

Hội thảo quốc tế "Doanh nghiệp xanh: biến cam kết thành động lực"

Hội thảo quốc tế "Doanh nghiệp xanh: biến cam kết thành động lực"

Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI) - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), Viện Quốc tế Pháp ngữ (2IF) - Đại học Jean Moulin Lyon 3 tổ chức Hội thảo quốc tế "Doanh nghiệp xanh: biến cam kết thành động lực" diễn ra vào ngày 17/10/2024 tại Hà Nội. Sự kiện nằm trong chuỗi hội thảo khoa học liên ngành DAAS (Diderot Advanced Academic Seminars) do IFI khởi xướng, được ĐHQGHN bảo trợ.

Diễn đàn quốc tế Franconomics-2024 "Năng lượng tái tạo: kịch bản cho tương lai xanh"

Diễn đàn quốc tế Franconomics-2024 "Năng lượng tái tạo: kịch bản cho tương lai xanh"

Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI) - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), Viện Quốc tế Pháp ngữ (2IF) - Đại học Jean Moulin Lyon 3 đồng tổ chức Diễn đàn quốc tế Franconomics-2024 với chủ đề “Năng lượng tái tạo: kịch bản cho tương lai xanh", diễn ra vào ngày 16-17/10/2024 tại Hà Nội.

Hội thảo quốc tế "Giáo dục đại học 5.0: đổi mới và thích ứng vì tương lai"

Hội thảo quốc tế "Giáo dục đại học 5.0: đổi mới và thích ứng vì tương lai"

Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Hội thảo quốc tế “Giáo dục đại học 5.0: đổi mới và thích ứng vì tương lai" diễn ra vào ngày 26/6/2024 tại Hà Nội. Sự kiện nằm trong chuỗi hội thảo khoa học liên ngành DAAS (Diderot Advanced Academic Seminars) do IFI khởi xướng, được ĐHQGHN bảo trợ.

Hội thảo quốc tế "Dấu ấn Việt Nam trong cộng đồng Pháp ngữ"

Hội thảo quốc tế "Dấu ấn Việt Nam trong cộng đồng Pháp ngữ"

Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Viện Quốc tế Pháp ngữ (2IF), Đại học Jean Moulin Lyon 3 đồng tổ chức Hội thảo quốc tế “Dấu ấn Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ” diễn ra vào ngày 22/5/2024 tại Hà Nội. Sự kiện nằm trong chuỗi hội thảo khoa học liên ngành DAAS (Diderot Advanced Academic Seminars) do IFI khởi xướng, được ĐHQGHN bảo trợ.

global fanpage
VNU
global fanpage