DSC02615

IFI tổ chức các Hội đồng nghiệm thu các dự án nghiên cứu khoa học cấp Viện năm 2017

 04:54 09/01/2018

Trong hai ngày 25 và 26/12/2017, Viện Quốc tế Pháp ngữ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu các dự án nghiên cứu khoa học cấp Viện năm 2017. Đây là những dự án nghiên cứu khoa học nằm trong chiến lược phát triển Viện theo hướng nghiên cứu liên ngành và được sự tài trợ của Tổ chức đại học Pháp ngữ (AUF).

global fanpage
VNU
global fanpage