IFI tiếp đón Đại sứ nước Cộng hòa Cuba

IFI tiếp đón Đại sứ nước Cộng hòa Cuba

 10:10 15/07/2020

Ngày 14/07/2020, Đại sứ nước Cộng hòa Cuba tại Hà Nội Lianys Torres Rivera đã đến thăm và làm việc với Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI). Cùng đoàn còn có bà Lic. Irmina Perojo Bellido de Luna, Tham tán Thương mại và Kinh tế; bà Claudia Fonseca Sosa, Bí thư Thứ ba Văn phòng Thương mại và Kinh tế của Đại sứ quán.

global fanpage
global fanpage