4

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa IFI và Công ty Cổ phần Eastern Sun

 09:49 24/05/2023

Ngày 23/5, Khoa Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI) đã tổ chức lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Eastern Sun. Sự kiện đặt dấu ấn cho sự hợp tác của hai bên trong nhiều lĩnh vực.

Bạn biết gì về Trường Đại học Quản trị Normandie?

Bạn biết gì về Trường Đại học Quản trị Normandie?

 11:06 18/03/2021

Trường Đại học Quản trị Normandie (École de Management Normandie) là đối tác của Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI) trong việc tổ chức chương trình đào tạo Thạc sĩ Fintech đầu tiên tại Việt Nam và thứ hai của Đông Nam Á.

global fanpage
VNU
global fanpage