Grey elegant We are hiring instagram post announcement

Tuyển dụng giảng viên

 16:36 17/07/2023

Trên đường tiếp tục phát triển để khẳng định là đơn vị đào tạo của Cộng đồng Pháp ngữ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chuẩn bị nhân sự để mở các chương trình đào tạo mới bậc Cử nhân, IFI tiếp tục tuyển dụng nhân sự trình độ cao tham gia trực tiếp vào công tác Quản lý, Giảng dạy và Nghiên cứu, thực hiện đề tài, dự án.

TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên

 14:00 29/05/2023

IFI tiếp tục bổ sung nhân sự trình độ cao tham gia trực tiếp vào công tác Quản lý, Giảng dạy và Nghiên cứu làm việc tại các đơn vị thuộc Khoa.

eULyilZN509VGXqtsVod0j tB9YoBSF1miXjLlOKn1u1BMDDAYcHRHT6ydI  TY86h1GMQsRSBM kwWwIqiU NrA6GffWfAXF7Q63FiyJmqKA8qrv6rIEBZ b9ly3 EfG XhY1rYUANgUMl0czHSXaA

Buổi học cùng Giáo sư Richard Marcoux của học viên Thạc sĩ CNTT Khóa 26

 15:31 14/04/2023

Ngày 06/4, tại nhà E5, Khoa Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI), học viên Khóa 26 chương trình Thạc sĩ Công nghệ thông tin, chuyên ngành Hệ thống thông minh và Đa phương tiện (SIM) đã có cơ hội tham gia lớp học với Giáo sư Richard Marcoux từ Đại học Laval, Québec, Canada. Buổi học với chủ đề “Những biến đổi nhân khẩu học ngôn ngữ mới trong không gian Pháp ngữ”, đã mang đến cho các học viên nhiều kiến thức mới lạ và bổ ích.

tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng giảng viên tiếng Anh và tiếng Pháp

 09:02 02/12/2021

Triển khai Kế hoạch năm học 2021-2022, Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-IFI) cần tuyển dụng bổ sung các giảng viên tham gia giảng dạy tiếng Anh, tiếng Pháp (làm việc ngay) cho các chương trình đào tạo của IFI và thực hiện các công việc chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của IFI được giao.

Thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2021-2022

Thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2021-2022

 10:42 05/08/2021

Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) hiện nay là một tổ chức đào tạo và nghiên cứu liên ngành xuất sắc của Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á - Thái Bình Dương, đầu mối thúc đẩy hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Cộng đồng Pháp ngữ.

global fanpage
VNU
global fanpage