Tiếng Pháp v2

Chương trình Dự bị tiếng Pháp

 15:27 14/02/2023

Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN (IFI) trân trọng thông báo tuyển sinh các lớp Dự bị tiếng Pháp với 50% chương trình do giáo viên bản ngữ giảng dạy.

global fanpage
global fanpage