Môi trường trước tác động của truyền thông số

Môi trường trước tác động của truyền thông số

 15:15 12/04/2019

Theo GS. Dominique Carré, Giám đốc Trường Khoa học truyền thông, Đại học Paris 13, truyền thông số hiện nay tác động tiêu cực đến môi trường thông qua việc sử dụng tài nguyên internet.

global fanpage
global fanpage