Chương trình Hội thảo Quốc tế

Chương trình Hội thảo Quốc tế

 11:38 14/04/2018

"Ứng dụng Blockchain và khoa học dữ liệu trong thời đại chuyển đổi số"
Thời gian: 8h ngày 04/05/2018
Địa điểm: Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

global fanpage
VNU
global fanpage