Học viên Trần Phương Hoa: “Người lãnh đạo cần là người tiên phong và nhạy bén với những cái mới, từ đó đưa ra những định hướng phù hợp giúp tập thể phát triển tốt hơn”

Học viên Trần Phương Hoa: “Người lãnh đạo cần là người tiên phong và nhạy bén với những cái mới, từ đó đưa ra những định hướng phù hợp giúp tập thể phát triển tốt hơn”

 10:55 11/04/2023

Với gần 18 năm kinh nghiệm chinh chiến trong lĩnh vực ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau, từ cấp chuyên viên tới cấp quản lý, chị Trần Phương Hoa, Giám đốc Phát triển đối tác số, Ngân hàng ABBank, đã có những chia sẻ về quá trình lập nghiệp và cơ duyên tìm đến IFI.

global fanpage
VNU
global fanpage