Thanh tuu va Su kien

[Video] 10 sự kiện và thành tựu tiêu biểu của ĐHQGHN năm 2022

 10:06 12/01/2023

Với sứ mệnh là đại học tiên phong trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, ĐHQGHN đã sẵn sàng chào đón năm mới 2023 với những đột phá trên con đường phát triển của mình.

2021 VVNU

[Video] Sự kiện và thành tựu tiêu biểu của ĐHQGHN năm 2021

 14:43 15/01/2022

Năm 2021, mặc dù chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19, song ĐHQGHN xác định thực hiện tốt mục tiêu kép của Chính phủ, vừa phòng chống dịch bệnh vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Cổng Thông tin điện tử ĐHQGHN trân trọng giới thiệu các sự kiện và thành tựu tiêu biểu của ĐHQGHN trong năm vừa qua trên các lĩnh vực công tác.

10 thành tựu nổi bật của IFI năm 2018

10 thành tựu nổi bật của IFI năm 2018

 09:51 07/01/2019

Năm 2018 tiếp tục đánh dấu và chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của IFI với những hoạt động vừa đẩy mạnh đào tạo vừa xúc tiến hoạt động nghiên cứu và ứng dụng, từ thuần túy tin học sang liên ngành, với phương thức quản lý phù hợp với môi trường đại học nghiên cứu, chất lượng quốc tế.

global fanpage
global fanpage