VSL-TALK 12 với chủ đề “Định danh tư tưởng Việt Nam”

VSL-TALK 12 với chủ đề “Định danh tư tưởng Việt Nam”

 14:45 03/06/2021

Chiều ngày 03/06/2021, Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN (IFI) đã phối hợp cùng Câu lạc bộ Nhà Khoa học ĐHQGHN (VSL) tổ chức sự kiện VSL-TALK 12 với chủ đề “Định danh tư tưởng Việt Nam”.

1

VSL-TALK 11 với chủ đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh dưới góc nhìn của nhà nghiên cứu đến từ Nhật Bản"

 15:53 19/05/2021

Chiều ngày 18/5/2021, Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN (IFI) đã phối hợp cùng Câu lạc bộ Nhà Khoa học ĐHQGHN (VSL) tổ chức sự kiện VSL-TALK 11 với chủ đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh dưới góc nhìn của nhà nghiên cứu đến từ Nhật Bản".

global fanpage
VNU
global fanpage