[Video] Giới thiệu cuộc thi “Ý tưởng Khởi nghiệp – Sáng tạo VNU năm 2021”

[Video] Giới thiệu cuộc thi “Ý tưởng Khởi nghiệp – Sáng tạo VNU năm 2021”

 15:19 17/07/2021

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp - sáng tạo VNU năm 2021” do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức với mục đích thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở ĐHQGHN, tạo ra môi trường để sinh viên, học viên cao học của ĐHQGHN vận dụng linh hoạt kiến thức đã học vào thực tiễn.

global fanpage
global fanpage