Lãnh đạo Viện tiếp ĐH La Rochelle và ĐH Mỏ Ales

Các ngày 23 và 24/3/2106 Phó Viện trưởng Hồ Tường Vinh đã tiếp GS. Rémy Mullot đến từ Trường Đại học La Rochelle và bà Anne-Lise Courbis, giảng viên-nghiên cứu viên Đại học Mỏ Ales.

Viện trưởng tiếp đoàn Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản

Sáng ngày 2/2/2016, tại Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Viện trưởng đã tiếp Đoàn Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản.

Viện trưởng tiếp đoàn Đại học Hosei, Nhật Bản

Chiều ngày 25/01/2016, tại Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Viện trưởng và Phó Viện trưởng Hồ Tường Vinh đã tiếp Đoàn của Đại học Hosei, Nhật Bản.

Viện trưởng tiếp đoàn Đại học KANTO-GAKUIN, Nhật Bản

Sáng ngày 20/01/2016, tại Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Viện trưởng đã tiếp Đoàn giáo sư của Đại học Kanto-Gakuin, Nhật Bản.

Viện Quốc tế Pháp ngữ tiếp đoàn Neotiq và MINHCOM

Chiều ngày 13/01/2016, Phó Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ Hồ Tường Vinh đã tiếp đoàn doanh nghiệp Neotiq và MINHCOM.

global fanpage
VNU
global fanpage