Cuộc thi của OIF: Hackathon tìm kiếm giải pháp an toàn thông tin mạng - #RiSk[Solutions]

Cuộc thi của OIF: Hackathon tìm kiếm giải pháp an toàn thông tin mạng - #RiSk[Solutions]

Khám phá những hệ thống thông tin tương tự với những hệ thống được sử dụng trong quản lý hành chính công, với mục tiêu tìm ra những lỗ hổng an toàn thông tin xuất hiện trong quá trình sử dụng hàng ngày và đề ra những biện pháp hữu hiệu để giải quyết những

Đối mặt với nguy hiểm thật trên không gian ảo: nhân cuộc thi #RiSk[Solutions]

Đối mặt với nguy hiểm thật trên không gian ảo: nhân cuộc thi #RiSk[Solutions]

 21:37 18/10/2016

Trong thời điểm những hoạt động của cộng đồng Pháp ngữ ngày càng được nhân rộng và có hiệu quả, Báo An ninh thế giới đã có bài viết tóm lược lại những nội dung cơ bản và tinh thần của cuộc thi Risk[Solutions], cùng những thông điệp mà Viện Quốc tế Pháp ngữ muốn truyền tải qua cuộc thi

global fanpage
VNU
global fanpage