BAN LÃNH ĐẠO KHOA QUỐC TẾ PHÁP NGỮ

co cau to chuc

Chủ nhiệm Khoa: 

TS. Phùng Danh Thắng

Nhà E5, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3745 0173 + 306

Email: danhthang.phung@vnu.edu.vn

 

Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo:

TS. Ngô Tự Lập

Nhà E5, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3745 0173 + 368

(84-24) 3795 7938

Email: lapnt@vnu.edu.vn

Vien truong Ngo Tu Lap

 

Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo:

TS. Hồ Tường Vinh

Nhà E5, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3745 0173 +269

Email: vinhht@vnu.edu.vn

https://ifi.vnu.edu.vn/uploads/about/pvt-ho-tuong-vinh.jpg

 

Cố vấn Ban lãnh đạo:

GS. Michel Mouyssinat (Cộng hòa Pháp)

Địa chỉ: 71 Rue Aldona, 33400 Talence, Pháp

ĐT: (+33) 5 56 37 41 79

Email: mmouyssinat@hotmail.com

 

 


global fanpage
VNU
global fanpage