TRUNG TÂM TƯ VẤN, XÚC TIẾN VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (IFI-BRAIN)

 

 

 

 

PHỤ TRÁCH

Đào Anh Thư (Ms.)

 

 

 

 

Bộ phận các Dự án quốc tế & Chuyển giao sản phẩm, nhân lực khoa học công nghệ

Phụ trách: Đào Anh Thư (Ms.)

ĐT: (024) 3745 0173 - máy lẻ: 309

Email: anhthu.dao@vnu.edu.vn

 Diễn đàn học thuật liên ngành (DAAS)

Phụ trách: Nguyễn Hoàng Như Ngọc (Ms)

ĐT: (024) 3745 0173 - máy lẻ: 309

Email: ngocnhn@vnu.edu.vn

 


global fanpage
VNU
global fanpage