Giới thiệu chung

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN Vietnam National University, Hanoi - VNU) là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao đứng đầu cả nước; ngang tầm khu vực, dần đạt trình độ quốc tế và mang sứ mệnh quốc gia;  bao gồm: 9 trường đại học thành viên, 6 viện nghiên cứu, 3 trường và 01 khoa trực thuộc, đó là Khoa Quốc tế Pháp ngữ.

Khoa Quốc tế Pháp ngữ (Institut Francophone International, gọi tắt là IFI) hình thành trên cơ sở phát triển Viện Tin học Pháp ngữ (Institut de la Francophonie pour l'Informatique, thành lập năm 1993) và tiếp nhận Trung tâm Đại học Pháp tại Hà Nội (Pôle Universitaire Français à Hanoi - PUF Hanoi, thành lập năm 2006), đổi tên là Viện Quốc tế Pháp ngữ năm 2014 và chuyển đổi mô hình năm 2023. Trong suốt 30 năm hình thành và phát triển, IFI là tổ chức đào tạo, nghiên cứu quốc tế, chất lượng cao, đã khẳng định vị trí tiên phong trong công tác đào tạo và nghiên cứu quốc tế, đa ngành và liên ngành, hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục đào tạo đầu mối của Cộng đồng Pháp ngữ tại châu Á-Thái Bình Dương. Đặc biệt, với mạng lưới đối tác, cán bộ, giảng viên và học viên đến từ khắp nơi trên thế giới, IFI là một trong những đơn vị dẫn đầu đóng góp vào chỉ số quốc tế của ĐHQGHN, mang đến một môi trường học tập, làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, đa dạng về bản sắc văn hóa.

Giới thiệu IFI 

Hồ sơ năng lực IFI

Video giới thiệu Khoa Quốc tế Pháp ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI-VNU)


global fanpage
VNU
global fanpage