CỬ NHÂN KINH DOANH SỐ

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH DOANH SỐ (DIGITAL BUSINESS)

- Tên ngành đào tạo:
        + Tiếng Việt: Kinh doanh số

        + Tiếng Anh: Digital Business
- Mã số ngành đề xuất: 7340103
- Trình độ đào tạo: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Tên văn bằng tốt nghiệp:

        + Tên tiếng Việt: Cử nhân ngành Kinh doanh số
        + Tên tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Digital Business
- Đơn vị tổ chức đào tạo: Khoa Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN


8782e2e6 d2ec 4943 9ef7 105b6c3cba1a

 

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Chương trình Cử nhân Kinh doanh số (Digital Business) hướng tới đào tạo nguồn nhân lực kinh doanh số chất lượng cao làm việc hiệu quả trong nhiều lĩnh vực đa dạng: kinh doanh và kinh doanh số, thương mại và thương mại điện tử, logistic, chuỗi cung ứng, ngân hàng số, các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech)... hoặc là các chuyên gia tư vấn độc lập.

Mục tiêu về kiến thức:
MT1: Có kiến thức nền tảng và toàn diện về các nguyên lý xã hội cơ bản, các kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường phát triển bền vững, các quy luật và mô hình vận hành kinh tế và kinh doanh, các xu hướng công nghệ, số hóa và chuyển đổi số;
MT2: Có kiến thức chuyên sâu về kinh doanh và kinh doanh số, các công cụ quản trị chiến lược, quản trị vận hành, sản xuất, cung ứng, nhân sự, tài chính, marketing, truyền thông, thương hiệu và văn hóa kinh doanh theo tiếp cận công nghệ kỹ thuật số;
MT3: Có kiến thức về công nghệ thông tin, dữ liệu, xu hướng phát triển công nghệ kỹ thuật số và phát triển hoạt động kinh doanh trên nền tảng số;

Mục tiêu về kỹ năng:
MT4: Có kỹ năng nghề nghiệp thành thạo, lập kế hoạch, điều phối thực thi, dẫn dắt, huấn luyện công việc chuyên môn, vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn thực hiện cải tiến, đổi mới hiệu quả hoạt động kinh doanh quốc tế bằng công nghệ số và chuyển đổi số; có khả năng sử dụng tốt tiếng Anh trong các hoạt động nghề nghiệp, diễn đạt lưu loát các tình huống chuyên môn thuộc lĩnh vực kinh doanh số;
Mục tiêu về mức tự chủ và trách nhiệm:
MT4: Có kỹ năng nghề nghiệp thành thạo, lập kế hoạch, điều phối thực thi, dẫn dắt, huấn luyện công việc chuyên môn, vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn thực hiện cải tiến, đổi mới hiệu quả hoạt động kinh doanh quốc tế bằng công nghệ số và chuyển đổi số; có khả năng sử dụng tốt tiếng Anh trong các hoạt động nghề nghiệp, diễn đạt lưu loát các tình huống chuyên môn thuộc lĩnh vực kinh doanh số;
Mục tiêu về mức tự chủ và trách nhiệm:
MT5: Có phẩm chất chính trị, đạo đức kinh doanh chân chính và ý thức phục vụ cộng đồng, có tinh thần khởi nghiệp, năng lực tự chủ và trách nhiệm, khả năng làm việc độc lập và khả năng học tập suốt đời;

MT6: Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề của hoạt động kinh doanh quốc tế thực tiễn bằng phương pháp tiếp cận công nghệ số.
 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

Sau khi kết thúc chương trình đào tạo, sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng đảm nhiệm các vị trí công việc dưới đây:
1. Chuyên viên phát triển nội dung số (Digital Content Developper)
2. Chuyên viên phân tích kinh doanh chuyên sâu kinh doanh số (Business Analyst with a Digital Focus)
3. Chuyên viên thiết kế trải nghiệm người dùng (User Experience (UX) Designer)
4. Chuyên viên tư vấn độc lập về kinh doanh số (Digital Business Consultant)
5. Quản lý marketing số (Digital Marketing Manager)
6. Quản lý thương mại điện tử (E-Commerce Manager)
7. Quản lý dự án kinh doanh số (Digital Project Manager)
8. Quản lý sản phẩm/dịch vụ số (Product Manager for Digital Services)
9. Quản lý quan hệ khách hàng (CRM - Customer Relationship Management Manager)
10. Quản lý truyền thông số/truyền thông xã hội (Social Media Manager)
11. Khởi nghiệp trong kinh doanh số (Digital Entrepreneur)

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 120 tín chỉ Việt Nam, trong đó:

  • Khối kiến thức chung: 24 tín chỉ
  • Khối kiến thức theo lĩnh vực: 18 tín chỉ 
  • Khối kiến thức theo khối ngành: 21 tín chỉ 
  • Khối kiến thức theo nhóm ngành: 24 tín chỉ
  • Khối kiến thức ngành: 33 tín chỉ

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Khoa Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E5, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84 98 477 2642
Email: admission.ifi@vnu.edu.vn

global fanpage
VNU
global fanpage