Chuyển đổi số và định hướng xây dựng kế hoạch chuyển đổi số

Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khoá đào tạo “Tổng quan về chuyển đổi số và định hướng xây dựng kế hoạch chuyển đổi số” cho cán bộ cấp lãnh đạo/quản lý cấp tỉnh/thành phố. Chuyển đổi số là việc sử dụng các công nghệ số để thay đổi mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới. Microsoft cho rằng chuyển đổi số là việc tư duy lại cách thức các tổ chức tập hợp mọi người, dữ liệu và quy trình để tạo những giá trị mới.

KHÓA ĐÀO TẠO

TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐÔI SỐ VÀ

ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ

ĐỐI TƯỢNG

Cán bộ cấp lãnh đạo/quản lý cấp tỉnh/thành phố

THỜI LƯỢNG

02 buổi (7 tiếng) – 04 buổi (14 tiếng) theo yêu cầu chi tiết.

NỘI DUNG

  • Các xu hướng phát triển hiện đại dựa trên công nghệ số có tác động đến đời sống kinh tế xã hội;
  • Quản lý nhà nước và làm việc trong thời đại số khác biệt với môi trường truyền thống thế nào?
  • Chuyển đổi số và hoạt động phát triển đất nước;
  • Triển khai chuyển đổi số và các chính sách có liên quan của nhà nước;
  • Các công nghệ liên quan đến chuyển đổi số. 

MỤC TIÊU

Cung cấp một bức tranh tổng quát, phân tích bản chất và tiềm năng to lớn của chuyến đổi số, trang bị các kỹ năng cơ bản để các đồng chí lãnh đạo tại địa phương chỉ đạo triển khai hiệu quả các hoạt động chuyển đổi số theo định hướng của Chính phủ, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.

ƯU THẾ CỦA CHƯƠNG TRÌNH

- Chương trình được thực hiện với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, Chuyên gia thực hiện chuyển đổi số doanh nghiệp/tổ chức; Chuyên gia trong các lĩnh vực công nghệ chuyển đổi số vv...

- Học viên có cơ hội trao đổi, thảo luận các vấn đề như: Môi trường số và tác động đến các hoạt động kinh tế xã hội thế nào? Bản chất của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là gì? Yếu tố khác biệt nhận biết? Cuộc cách mạng này thay đổi các hoạt động kinh tế xã hội thế nào? vv...

- Học viên có cơ hội được tìm hiểu một cách chuyên sâu các công nghệ liên quan đến chuyển đổi số như: Dữ liệu lớn (Big Data), phân tích dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo (AI); Công nghệ tài chính (Fintech) vv…

HỌC PHÍ: Liên hệ trực tiếp

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Trung tâm Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡngViện Quốc tế Pháp ngữ,

Phòng 301, tầng 3, nhà G6, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3754.9505      Hotline: 089.959.8899

Email: etudes@ifi.edu.vn

Website: ifi.vnu.edu.vn

Facebookhttps://www.facebook.com/PUF.IFI.VNU


global fanpage
VNU
global fanpage